ZAMZAM

Ewe wangu zamzama, mrembo mwenye nidhama
Pokea zangu salama, lizopima kwa mizama
Ndipo utulie mama, kama maji zamzama
Ewe wangu Zamzama, Amekuumba Karima

Ewe wangu mwana mwali, meno meupe ya wail
Mwenye sifa za jamali, bila shaka wala swali
Sura imekukubali, akhera tangu awali
Ewe wangu Zamzama, Amekuunda Kamali

Ewe wangu wa moyoni, niweke mwako rohoni
Wenginewe siwaoni, hawanifiki machoni
Tangu tuwe utotoni, hadi siku za usoni
Ewe wangu Zamzama, Amekutunga Manani

Ewe wangu mwenye wema, thabiti usotetema
Wa vitendo na kusema, tabia iso kilema
Mtiifu wa mapema, sifa zako ninasema
Ewe wangu Zamzama, Amekuchonga Rahima

Ewe wangu wa harusi usiyejua matusi
Usothamini fulusi, ulobobea durusi
Naomba ino ruhusi nikusifu kwa kirusi
Ewe wangu Zamzama, Amekuunga Kudusi

Ewe wangu wa milele, usiyependa kelele
Usiyefanya kejele, wala fujo za kengele
Nitakuenzi milele, kaburini hata mbele
Ewe wangu Zamzama, Amekhulonga Nyasaye

Ewe wangu wa fahari, wa mambo nzima bahari
Kifua chako habari, na kiuno machachari
Wa maungo yenye ari, yalo nguvu za ghubari
Ewe wangu Zamzama, Amekutanda Jabari

Ewe wangu wa nadhifa, usafi ni yako sifa
Nimezuru mataifa, huna wa yako sharifa
Unazua taarifa, ajabu kimataifa
Ewe wangu Zamzama, Amekujenga Latifa

Ewe wangu zamzama, basi kwako ninazama
Nomba uje nitazama, kwa pendo la kila zama
Bila wewe naungama pweke zitaniandama
Ewe wangu Zamzama, Amekuumba Rahima

Reply and run away.