Itikia

Una nini hunioni, nambile kilo machoni

Pengine miye mshoni, nikushone na usoni

Ole wa zangu fashoni, hazipiti zako mboni

Funguka lango rohoni, nione mwangu moyoni

Unione!

 

Una nini huelewi, uwe kama hutendewi

Bidii sizichelewi, nakulewesha hulewi

Unelezwa huelewi, wazo halipokelewi

Basi nasema sipewi, kwa fahamu siendewi

Unelewe!

 

Una wapi hunijii, pangu katu hujitii

Pangu pano hufikii, na roho huyachilii

Ongea usinidhii, nije hapo kwa bidii

Fanyile karama hii, nijile sikukimbii

Unijile!

 

Una nini hunihisi, hisia za kihalisi

Burudaniyo rahisi, kunichuja zako hisi

Una ngumu taasisi, ja jiwe kikuakisi

Basi pata tashihisi, uhai sijifilisi

Unihisi!

 

Dhiki si kitu kizuri, kwangu ni kama kaburi

Hazina wema uturi, hunizaba kwa kiburi

Ila zako za suduri, zanikata furifuri

Kangamsha yangu nuri, itikia niwe huri

Itikia!

Reply and run away.